อัยการสูงสุดประเทศไทย

เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินคดีอาญาในนามของรัฐ