เส้นทางการเดินทางของอาชีพอัยการที่ควรรู้

 

อัยการเป็นตำแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐในการรับคำร้องจากพนักงานสอบสวน แล้วพิจารณาเห็นควรว่า จะดำเนินคดีฟ้องร้องแล้วส่งไปชั้นศาลหรือไม่ ถ้าต้องฟ้องร้องเอาผิดจำเลยหรือผู้ต้องหาในคดี แล้วฝ่ายโจทก์ไม่มีทนายความ รัฐก็จะให้อัยการเป็นผู้ดำเนินการฟ้องร้องในคดีให้

จากบทบาทหน้าที่ในภาพรวม จะเห็นว่าอัยการจำเป็นต้องมีความรอบรู้และแม่นยำในข้อกฎหมายสูง เพราะเกี่ยวพันกับชีวิตผู้คน ความเดือดร้อนที่ผู้คนได้รับ จนถึงขั้นมี