พระราชบัญญัติระเบียบ

ระบุให้ตำแหน่งอัยการสูงสุดเป็น “ประธาน” คณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) โดยตำแหน่ง ส่วนประธาน ก.อ. ตามประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 49 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 และข้อ 5

กระทรวงมหาดไทย

เป็นหน่วยงานราชการอิสระไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวงใด แต่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ของนายกรัฐมนตรีโดยตรงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ยิ่งขึ้น

อัยการสูงสุดไทย

ในไทยคือตำแหน่ง “อธิบดีกรมอัยการ” (เดิม) เมื่อครั้งสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นหน่วยงานระดับกรม สังกัดกระทรวงมหาดไทย คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติแยกกรมอัยการออกจากกระทรวงมหาดไทย

เส้นทางการเดินทางของอาชีพอัยการที่ควรรู้

  อัยการเป็นตำแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐในการรับคำร้องจากพนักงานสอบสวน แล้วพิจารณาเห็นควรว่า จะดำเนินคดีฟ้องร้องแล้วส่งไปชั้นศาลหรือไม่ ถ้าต้องฟ้องร้องเอาผิดจำเลยหรือผู้ต้องหาในคดี แล้วฝ่ายโจทก์ไม่มีทนายความ รัฐก็จะให้อัยการเป็นผู้ดำเนินการฟ้องร้องในคดีให้ จากบทบาทหน้าที่ในภาพรวม จะเห็นว่าอัยการจำเป็นต้องมีความรอบรู้และแม่นยำในข้อกฎหมายสูง เพราะเกี่ยวพันกับชีวิตผู้คน ความเดือดร้อนที่ผู้คนได้รับ จนถึงขั้นมี

ผู้พิพากษากับอัยการคืออะไรและมีหน้าที่แตกต่างกันอย่างไร

ผู้พิพากษา และอัยการ ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่สำคัญของฝ่ายรัฐในระบบยุติธรรมด้วยกันทั้งคู่ เด็กๆน้องๆที่กำลังศึกษาอยู่ หรือคนทั่วไปที่ไม่มีความรู้ในเรื่องนี้อาจสงสัยว่า แล้วทั้งสองฝ่ายมีหน้าที่แตกต่างกันอย่างไร ก่อนอื่นลองนึกภาพที่ปรากฏในภาพยนตร์ต่างประเทศดูครับ โดยเฉพาะพวกหนังเกี่ยวกับการต่อสู้ในชั้นศาล มีหลายเรื่องมาก ตรงนี้จะช่วยให้ง่ายขึ้น เพราะเราจะเห็นว่า

ระบบศาลของไทยเป็นแบบใด มีอะไรบ้าง

ระบบศาลไทย เป็นอย่างไร มีแบบไหนบ้าง ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า ระบบศาลในแต่ละประเทศทั่วโลกก็จะแตกต่างกันไป แม้จะมีจุดร่วมหลักที่เป็นสากลอยู่บ้าง แต่ในรายละเอียดแล้วก็จะมีบางจุดที่ไม่เหมือนกัน ในกรณีของไทย ใช้ระบบศาลคู่ หมายความว่า มีทั้งการไต่สวน และ การกล่าวหา เพื่อเป็นการแยกระบบของผู้พิพากษาและแยกองค์กรศาลปกครองออกจากระบบศาล