ประโยชน์ของกฎหมายแรงงาน

ประโยชน์ของกฎหมายแรงงานมนุษย์เงินเดือนต้องรู้

การถูกเอาเปรียบจากนายจ้าง เป็นเรื่องที่มีกันทุกประเทศ และบ้านเราก็ดูเหมือนจะมีปัญหาเช่นเดียวกัน ปัญหาเหล่านี้ทำให้ลูกจ้างทั้งหลายเริ่มมีคุณภาพชีวิตที่ตกต่ำ บางคนก็ตัดสินใจออกจากงาน เพื่อไปหางานยใหม่ บางส่วนโชคดีเจอนายจ้างใจดี แต่ในอีกด้านหนึ่งอาจจะเป็นตรงกันข้าม ดังนั้นการหางานใหม่เมื่อมีปัญหาจึงไม่ใช้วิธีแก้ไขที่ถูกจุด เพราะไม่รู้ได้เลยว่าข้างหน้าจะมีอะไรรอเราอยู่

นั่นจึงทำให้กฎหมายแรงงานเข้ามามีบทบาทในสังคมเราอย่างมาก มันเกิดขึ้นมาก็เพื่อที่จะคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างในประเทศ เพื่อไม่ให้ถูกเอาเปรียบโดยนายจ้างทั้งหลาย การที่เรารู้เรื่องกฎหมายแรงงานจะทำให้รู้สิทธิที่ตัวเองพึงมีและใช้ประโยชน์จากมันได้ เช่น ค่าแรงขั้นต่ำ วันหยุดต่อสัปดาห์ สวัสดิการ วันนี้เราจะมาพูดถึงประโยชน์ทั้งหลายที่ควรรู้ในเรื่องของกฎหมายแรงงานกันอย่างเจาะลึก รับรองว่าคุณจะไม่โดนนายจ้างโกงและเอาเปรียบได้อีกต่อไป

เราจะได้ประโยชน์อะไรจากกฎหมายแรงงาน

1.ลูกจ้างจะมีเวลาพักในระหว่างทำงานได้ โดยกฎหมายให้ทำงานไม่เกิน 8 ชั่วโมง สำหรับงานที่มีความเสี่ยงสูง จะต้องทำงานไม่เกิน 7 ชั่วโมงต่อวัน เพื่อป้องกันการใช้แรงงานหนักเกินควร และจะต้องมีเวลาพักไม่ต่ำกว่า 1 ชั่วโมงต่อวัน

2.ได้รับเงินเพิ่มเมื่อทำงานในวันหยุด โดยจะต้องไม่ทำงานติดต่อกันมากกว่า 36 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แต่หากลูกจ้างยินยอม ก็สามารถทำงานล่วงเวลาได้โดยไม่มีความผิด

3.กฎหมายได้กำหนดเอาไว้ว่าใน 1 สัปดาห์ จะต้องมีวันหยุดไม่น้อยกว่า 1 วัน และวันหยุดประจำปีไม่ต่ำกว่า 6 วันต่อปี

4.ลูกจ้างมีสิทธิที่จะลางานเนื่องจากป่วย ลากิจ หรือลาคลอดบัตรได้ โดยถ้าจะลานานเกิน 3 วันจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์ หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

5.การเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด จะต้องจ่ายเงินชดเชยให้กับลูกจ้าง โดยคิดตามอายุขัยการทำงาน รวมถึงเงินเดือนของลูกจ้างด้วย

6.ค่าตอบแทนของลูกจ้างจะต้องไม่ต่ำไปกว่าค่าแรงขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ โดยเฉพาะการทำงานล่วงเวลาจะต้องจ่ายไม่ต่ำกว่า 1.5 เท่าของค่าจ้างเดิม

เมื่อเรารู้กฎหมายเบื้องต้นเหล่านี้ จะทำให้เรามีความรู้เอาไว้ใช้โต้แย้งได้ คนส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาเพราะความไม่รู้ ทำให้เสียโอกาสเป็นอย่างมาก เห็นได้ชัดว่าแรงงานในต่างจังหวัดนั้น ส่วนใหญ่แทบจะไม่ได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของกฎหมายแรงงานเลย บางสถานที่ไม่มีวันหยุดเลยด้วยซ้ำไป ซึ่งมันถือว่าเป็นเรื่องทีผิดกฎหมาย ถ้าคุณกำลังรู้สึกว่าถูกกดขี่และโดนเอาเปรียบ สามารถโทรแจ้งได้กระทรวงแรงงาน 0-2232-1262-4 โดยถ้าหลังจากที่ได้อ่านบทความเหล่านี้แล้ว หวังว่าจะได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาขึ้น