พื้นฐานกฎหมายที่ประชาชนทั่วไปต้องรู้

กฎหมายเป็นกลไกสำคัญมากอย่างหนึ่งในการควบคุมสังคมให้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย ทุกคนจะได้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข กฎหมายถูกออกแบบมาให้ครอบคลุมทุกอย่างในชีวิตประจำวันเลยทีเดียว เพื่อให้กฎหมายถูกบังคับใช้อย่างถูกต้อง จึงมีวลีกล่าวว่า ประชาชนจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้ เพื่อให้เราดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องพื้นฐานกฎหมายที่ประชาชนทั่วไปต้องรู้มีเรื่องอะไรบ้าง

กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฏร์

การเกิด แก่ เจ็บตาย นอกจากจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับประชาชนทุกคนแล้ว ยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแบบที่เราต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดด้วย เริ่มจากการเกิด เมื่อมีคนเกิดขึ้นในบ้าน เจ้าบ้านจะต้องไปแจ้งเกิดกับทางอำเภอภายใน 15 วันที่เกิด การแจ้งเกิดมีความสำคัญมากต่อเด็กเอง เพื่อให้เด็กได้รับเลขประจำตัวประชาชนเอาไว้อ้างอิง เมื่อก่อนอาจจะต้องไปแจ้งที่อำเภอ แต่หากเป็นโรงพยาบาลใหญ่ในกรุงเทพทางโรงพยาบาลจะมีมุมให้เราแจ้งเกิดได้เลย สองกรณีมีคนตายต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากยืนยันได้ว่าเสียชีวิตแล้ว อาจจะต้องมีการแนบใบรับรองแพทย์ด้วย สามการย้ายบ้านเราสามารถย้ายบ้านปลายทางได้เองเลย หรือ เจ้าบ้านต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ภายใน 15 วันว่ามีคนในบ้านย้ายออก

กฎหมายบัตรประชาชน

บัตรประชาชนเป็นเอกสารราชการที่สำคัญมาก เราทุกคนต้องทำ และเข้าใจถึงความสำคัญของมัน การทำบัตรประชาชนจะเริ่มต้นตั้งแต่อายุ 7 ปี ที่สำนักงานอำเภอใกล้บ้าน หากบัตรประชาชนสูญหาย หรือ ชำรุด ต้องไปแจ้งขอทำใหม่ภายใน 30 วัน (หากเป็นบัตรชำรุด เอาบัตรที่ชำรุดไปด้วย กรณีบัตรหายต้องไปแจ้งตำรวจเอาไว้ด้วย เพื่อเป็นหลักฐานป้องกันตัวเองกรณีมิจฉาชีพเอาบัตรไปทำธุรกรรมผิดกฎหมาย) หากบัตรหมดอายุต้องไปทำใหม่ (ฟรี)

กฎหมายจราจร

การใช้รถใช้ถนน เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากต่อทุกคน เพราะว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องใช้ร่วมกัน ดังนั้นต้องรู้จักกฎจราจรเพื่อไม่ให้ตัวเองทำผิดจนอาจจะเกิดอุบัติเหตุต่อตัวเองและบุคคลอื่นได้ กฎหมายจราจรที่สำคัญก็จะมี การขับขี่ไม่ควรเกิดความเร็วที่กำหนด(90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) การไม่จอดในที่ห้ามจอด, ไม่แซงซ้าย, ไม่ขับรถย้อนศร, ไม่ปฏิบัติตามป้ายสัญญาณจราจร เป็นต้น นอกจากนั้น ยังมีเรื่องของการใช้กฎหมายเกี่ยวกับรถยนต์ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการทำประกันภัย การต่อภาษี เรื่องเหล่านี้ถือว่ามีความจำเป็นต้องรู้

กฎหมายเกี่ยวกับการรับราชการทหาร

ทหาร เป็นอีกหนึ่งหมุดสำคัญของชายไทยทุกคน เมื่ออายุย่างเข้า 18 ปี จะต้องดำเนินกิจการทางทหารให้เรียบร้อย เริ่มจากการแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินในเดือน พฤศจิกายน ของปีที่อายุย่างเข้า 18 ปี ที่สัสดีอำเภอ ตามทะเบียนบ้านของตัวเอง โดยยึดให้ทะเบียนบ้านตัวเองเป็นภูมิลำเนาทหารด้วยในตัว จากนั้นก็จะต้องเข้ารับการคัดเลือกทหารเกณฑ์ตามลำดับ จะสมัครใจเป็นทหาร หรือ จะจับใบดำใบแดง ก็ได้ ส่วนการยกเว้นอื่นก็สามารถทำได้ตามกำหนด เช่น การเรียน รด., การสอบบรรจุข้าราชการอื่น, บุคคลที่ร่างกายไม่สมประกอบ เป็นต้น เรื่องนี้ต้องศึกษาให้ดี อย่าหนีทหาร เพราะอาจจะทำให้ตัวเองและครอบครัวเดือดร้อนกันได้หมด

กฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืน

ช่วงนี้มีข่าวเกี่ยวกับปืน ออกมาเยอะมาก ดังนั้นเราต้องรู้จักกฎหมายเกี่ยวกับปืนเพื่อให้ดำเนินได้อย่างถูกต้อง สำหรับปืนนั้น หากต้องการจะมีครอบครองจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยื่นคำร้องขอตามแบบ ป.1 ในกรณีที่เราย้ายปืน เราต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ภายใน 15 วัน และ หากเราได้รับมรดกปืนจากพ่อแม่ ต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับทราบต่อไป รวมถึงกรณีสูญหายด้วย (ป้องกันตัวเองในกรณีที่มีคนเอาปืนที่หายไปก่อเหตุอาชญากรรม)

กฎหมายเหล่านี้ถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราอย่าได้มองข้ามเด็ดขาด บางครั้งเราเผลอไม่ทำตามกฎหมายจนคิดว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ สุดท้ายถูกตำรวจดำเนินคดีจนเป็นเรื่องเป็นราวเสียเงิน เสียทรัพย์ เสียเวลาโดยใช่เหตุ ดังนั้นควรรู้จักเอาไว้เพื่อทำไม่ให้ผิดดีที่สุด