กฎหมาย

กฎหมายตราสามดวงคืออะไร

ต่อให้ไม่ได้เรียนด้านกฎหมายมาโดยตรง ก็ยังเชื่อว่าหลายคนต้องเคยได้ยินชื่อ “กฎหมายตราสามดวง” มาบ้างแล้วอย่างแน่นอน ถ้าไม่ใช่จากหนังสืออ่านนอกเวลาในสมัยเรียนก็ต้องเป็นข่าวสารที่นำเสนอผ่านสื่อต่างๆ ทั้งวิทยุ โทรทัศน์และนิตยสาร เพียงแค่อาจจะไม่รู้ว่ามันคืออะไร และมีรายละเอียดมากน้อยแค่ไหนเท่านั้น ถึงแม้ว่าในปัจจุบันเราจะได้ยกเลิกการใช้กฎหมายตราสามดวงไปแล้ว แต่นี่เป็นกฎหมายที่มีความสำคัญหลายด้านและบางส่วนก็เป็นแนวทางในการออกแบบกฎหมายที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันด้วย กฎหมายตราสามดวง เป็นประมวลกฎหมายที่เริ่มใช้ครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 1 นี่ไม่ใช่กฎหมายฉบับแรกของประเทศไทย แต่เป็นกฎหมายที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงด้วยการรื้อกฎหมายเก่าทิ้งเสีย ส่วนใดที่เป็นผลดีก็เก็บไว้พร้อมกับเพิ่มแนวทางตามแบบฉบับของนักกฎหมายมากขึ้น ส่วนใดที่ใช้ไม่ได้ก็ยกเลิกไปทั้งหมด เหตุที่เรียกกันว่ากฎหมายตราสามดวงก็เป็นเพราะว่า ตัวกฎหมายจะทำออกมา 3 ชุด และทุกชุดจะต้องประทับตรา 3 ดวงเหมือนกันหมด ซึ่งตราประทับที่ว่านี้ประกอบไปด้วย – ตราพระราชสีห์ เป็นตราสำหรับตำแหน่งสมุหนายก ตราประทับมีทรงกลม ภายในเป็นภาพราชสีห์งดงาม ห้อมล้อมด้วยลายไทยอันอ่อนช้อย – ตราพระคชสีห์ เป็นตราสำหรับตำแหน่งสมุหพระกลาโหม ตามประทับมีทรงกลมเช่นเดียวกัน ภายในเป็นภาพคชสีห์ หากมองเผินๆ ก็จะมีรูปร่างคล้ายกับภาพราชสีห์นั่นเอง แต่จะมีฐานรองด้านล่างด้วย …

กฎหมายจราจรคนที่ใช้ท้องถนนร่วมกันต้องรู้

เพียงแค่มีใบขับขี่และมีรถเป็นของตัวเองก็ยังไม่สามารถเรียกได้เต็มปากว่าเป็นคนที่ใช้รถใช้ถนนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มันยังต้องผ่านประสบการณ์ในการขับขี่จริงอีกระยะหนึ่ง ถึงจะรู้ว่าอะไรควรหรือไม่ควรทำอย่างไร อย่างที่เราเห็นกันจนชินตาว่า บางคนก็เกิดการทะเลาะเบาะแว้งเพียงเพราะจังหวะในการออกตัวรถไม่สอดคล้องกัน บางคนก็วิ่งรถในพื้นที่ต้องห้ามจนส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้อื่นตามมา ดังนั้น นอกจากองค์ความรู้ที่เราได้รับตอนที่ไปสอบใบขับขี่แล้ว ก็ยังมีกฎหมายอื่นๆ ที่เราควรรู้เพิ่มเติมอีก เพื่อลดปัญหาและอุบัติเหตุอันไม่คาดคิดให้น้อยลง ซึ่งรายละเอียดของกฎหมายจราจรมีดังต่อไปนี้ ใช้แตรรถในยามจำเป็นเท่านั้น นี่เป็นทั้งกฎและมารยาทในการขับขี่ เสียงแตรรถนั้นค่อนข้างดัง ถึงคนในรถจะได้ยินไม่เท่าไร แต่กับคนข้างนอกนั้นถือว่าเป็นการรบกวนอย่างมาก เราจึงไม่ควรบีบแตรเป็นเวลานาน บีบแตรถี่เกินไป หรือบีบเพื่อไล่รถคันอื่นๆ ให้หลีกทาง หน้าที่ของแตรรถที่แท้จริงคือมีไว้สำหรับเตือนบุคคลอื่นก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุ ขับรถให้ถูกเลนตามระดับความเร็ว บนถนนที่มีช่องจราจรหลายช่องและแบ่งแยกทิศทางการเดินรถชัดเจน เราก็อาจมีอิสระที่จะวิ่งเลนไหนก็ได้ เป็นประเภทถนนที่ช่วยให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยในการขับขี่อย่างมาก น้อยที่สุดก็คือไม่ต้องระวังรถที่จะวิ่งสวนทางมา แต่จุดสำคัญอยู่ที่ว่าถ้าขับเร็วควรไปวิ่งเลนทางขวามือ ขณะที่ขับช้าให้ชิดซ้ายเสมอ จะได้ไม่รบกวนคนอื่นพร้อมกับลดการเกิดอุบัติเหตุด้วย ใช้ไฟสูงเฉพาะตอนจำเป็น เช่นเดียวกับการใช้แตรรถ ไฟสูงหากเปิดใช้งานพร่ำเพรื่อก็เป็นการรบกวนผู้อื่นแถมยังลดทัศนวิสัยในการมองเห็นของรถที่วิ่งสวนมาอีกด้วย เราจึงควรใช้ไฟสูงในทางที่มืดเปลี่ยวจนมองไม่เห็น แล้วทางที่เต็มไปด้วยหมอกหนา พร้อมกับลดความเร็วลง เมื่อมีรถสวนมาก็ต้องตบไฟสูงลงทันที ครั้นเมื่อสวนกันไปแล้วค่อยกลับมาใช้ไฟสูงใหม่อีกครั้ง เปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเสมอ อย่างแรกเลยก็คือทุกครั้งที่จะเลี้ยวหรือเปลี่ยนช่องจราจร …

กฎหมายแรงงานต่างด้าว ที่เจ้านายควรรู้

กฎหมายแรงงานต่างด้าว ที่เจ้านายควรรู้

ในปัจจุบันนี้มีแรงงานต่างด้าวเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียง เข้ามาทำงานในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก จากหลากหลายอาชีพ ก่อนนายจ้างทั้งหลายจะจ้างแรงงานจากต่างประเทศเข้ามาทำงาน จะต้องศึกษาข้อกฎหมายให้ดีเสียก่อน สำหรับวันนี้เราก็ได้รวบรวมข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานต่างด้าวมาให้ได้อ่านกันแล้ว ข้อควรปฏิบัติของนายจ้างที่ต้องรู้ ห้ามรับบุคคลต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตเด็ดขาด – สำหรับผู้ไม่ทำตามมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นายจ้างที่รับคนต่างด้าวเข้ามาทำงานหากแต่ต่อมาต้องการให้ย้ายไปทำงานที่อื่น – หรือ ต้องการให้ออกจากงานจะต้องแจ้งให้รับทราบภายใน 15 วัน โดนเริ่มนับแต่วันที่รับเข้ามาทำงาน , ย้าย หรือ ออกจากงาน สำหรับผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท ระเบียบการณ์ของบุคคลต่างด้าว ซึ่งสามารถขอใบอนุญาตได้ มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย หรือ ได้รับอนุญาตเข้ามาแบบชั่วคราว ต้องไม่อยู่ในประเภทของนักท่องเที่ยวหรือไม่ใช้ผู้เดินทางผ่าน มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ …

กฎหมายแรงงานการทํางานนอกสถานที่ควรรู้

กฎหมายแรงงานการทํางานนอกสถานที่ควรรู้

‘กฎหมายแรงงาน’ คือ กฎหมายบัญญัติขึ้นมาใช้ในการคุ้มครองแรงงาน ให้เกิดความยุติธรรมต่อทั้งลูกจ้างนายจ้าง มีมาตราจำนวนมากได้กำหนดกฎหมายของนายจ้างเอาไว้ และก็มีการพูดถึงสิ่งที่ลูกจ้างต้องกระทำด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งหนึ่งในปัญหาสำคัญของกฎหมายแรงงาน ก็คือ มีผู้คนไม่รู้กฎหมายแรงงานเยอะมาก ซึ่งช่องโหว่นี้อาจทำให้ถูกเอารัดเอาเปรียบได้ ลูกจ้างเองก็ต้องศึกษากฎหมายแรงงานไว้ ถ้าลูกจ้างไม่ศึกษากฎหมายแรงงานเอาไว้เสียบ้าง ก็เท่ากับว่าไม่ล่วงรู้ถึงสิทธิของตน และยิ่งโชคร้ายถ้าไปเจอนายจ้างหัวใสบางคนก็ใช้ช่องโหว่นี้เอาเปรียบลูกจ้างเสียเลย หากแต่ในอีกทางด้านหนึ่ง ก็มีนายจ้างจำนวนมากที่กระทำผิดกฎหมายแรงงาน เนื่องจากรู้เท่าไม่ถึงการณ์จริงๆ และต่อมาเมื่อเกิดเรื่องราวขึ้นก็ทำให้เกิดการฟ้องร้องดำเนินคดีเป็นเรื่องราวใหญ่โตขึ้นมา สำหรับวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณได้ทำความรู้จักกับ กฎหมายแรงงานในเรื่องการทำงานนอกสถานที่กัน การจ่ายเงิน ในการทำงานนอกสถานที่ อ้างอิงตามมาตรา 65 ลูกจ้างมีอำนาจ หรือตามนายจ้างสั่งให้ทำงานอย่างหนึ่งใด ด้วยงานอันมีลักษณะต้องออกไปทำงานนอกสถานที่ ซึ่งไม่อาจกำหนดเวลาได้ ไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาตามมาตรา 61 รวมทั้งค่าล่วงเวลาในวันหยุดตามมาตรา 63 ยกเว้นเสียแต่นายจ้างมีการตกลงจ่ายค่าล่วงเวลา หรือ ค่าล่วงเวลาวันหยุดให้แก่ลูกจ้าง การทำงานนอกสถานที่ต้องตกลงกับนายจ้างให้ชัด ต้องมีระบุในสัญญา – ทางด้านกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ว่า …

กฎหมายแรงงาน 2562 สำหรับคนที่ถูกเลิกจ้าง

กฎหมายแรงงาน 2562 สำหรับคนที่ถูกเลิกจ้าง

สถานการณ์ในปี 2019 พบว่ามีผู้ถูกเลิกจ้างสูงขึ้น โดยมีการเลิกจ้างแล้วมากกว่า 7.9 หมื่นคน ซึ่งผลจากตรงนี้ทำให้นายจ้างต้องจ่ายชดเชย ตามกฎหมายผู้มีอายุงานเกิน 20 ปี จะได้รับค่าชดเชยเพิ่มวันล่ะ 400 วัน อีกทั้งยังต้องได้รับกองทุนสงเคราะห์ ผู้ถูกเลิกจ้าง จะต้องได้รับเงินค่าชดเชย กระทรวงแรงงาน ออกมาเผยข้อมูลในวันที่ 3 กันยายน ได้กล่าวถึงเรื่องราวของการเลิกจ้างว่า ยังไม่ค่อยน่าเป็นห่วงหลังจากมีกระแสข่าวในแง่ไม่ดีนักแพร่สะพัดออกไปว่า เงินกองทุนที่มีอยู่ ณ ขณะนี้อาจไม่เพียงพอจะการช่วยเหลือลูกจ้าง ซึ่งถูกเลิกจ้างมากขึ้น และในวันนี้ทางกระทรวงแรงงานออกมาขอยืนยันหนักแน่นว่า ทางด้านกองทุนเกิดสภาพคล่อง รวมทั้งพร้อมช่วยเหลือลูกจ้างอย่างเต็มที่ โดยมีเงินทุนหมุนเวียนมากกว่า 400 ล้านบาท นอกจากนี้การถูกเลิกจ้างอาจมีเหตุผลส่วนหนึ่งซึ่งมาจากผลกระทบทางด้านสภาพเศรษฐกิจ ตลอดจนมาจากความผันผวนทางเศรษฐกิจของโลก ทำให้สถานประกอบกิจการได้มีการปรับธุรกิจเพื่อให้อยู่ต่อไปได้ ข้อมูลผู้ตกงานในปี 2017 จากข้อมูลการขึ้นทะเบียนของผู้ว่างงาน ในช่วงเดือน มกราคม …

ประโยชน์ของกฎหมายแรงงาน

ประโยชน์ของกฎหมายแรงงานมนุษย์เงินเดือนต้องรู้

การถูกเอาเปรียบจากนายจ้าง เป็นเรื่องที่มีกันทุกประเทศ และบ้านเราก็ดูเหมือนจะมีปัญหาเช่นเดียวกัน ปัญหาเหล่านี้ทำให้ลูกจ้างทั้งหลายเริ่มมีคุณภาพชีวิตที่ตกต่ำ บางคนก็ตัดสินใจออกจากงาน เพื่อไปหางานยใหม่ บางส่วนโชคดีเจอนายจ้างใจดี แต่ในอีกด้านหนึ่งอาจจะเป็นตรงกันข้าม ดังนั้นการหางานใหม่เมื่อมีปัญหาจึงไม่ใช้วิธีแก้ไขที่ถูกจุด เพราะไม่รู้ได้เลยว่าข้างหน้าจะมีอะไรรอเราอยู่ นั่นจึงทำให้กฎหมายแรงงานเข้ามามีบทบาทในสังคมเราอย่างมาก มันเกิดขึ้นมาก็เพื่อที่จะคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างในประเทศ เพื่อไม่ให้ถูกเอาเปรียบโดยนายจ้างทั้งหลาย การที่เรารู้เรื่องกฎหมายแรงงานจะทำให้รู้สิทธิที่ตัวเองพึงมีและใช้ประโยชน์จากมันได้ เช่น ค่าแรงขั้นต่ำ วันหยุดต่อสัปดาห์ สวัสดิการ วันนี้เราจะมาพูดถึงประโยชน์ทั้งหลายที่ควรรู้ในเรื่องของกฎหมายแรงงานกันอย่างเจาะลึก รับรองว่าคุณจะไม่โดนนายจ้างโกงและเอาเปรียบได้อีกต่อไป เราจะได้ประโยชน์อะไรจากกฎหมายแรงงาน 1.ลูกจ้างจะมีเวลาพักในระหว่างทำงานได้ โดยกฎหมายให้ทำงานไม่เกิน 8 ชั่วโมง สำหรับงานที่มีความเสี่ยงสูง จะต้องทำงานไม่เกิน 7 ชั่วโมงต่อวัน เพื่อป้องกันการใช้แรงงานหนักเกินควร และจะต้องมีเวลาพักไม่ต่ำกว่า 1 ชั่วโมงต่อวัน 2.ได้รับเงินเพิ่มเมื่อทำงานในวันหยุด โดยจะต้องไม่ทำงานติดต่อกันมากกว่า 36 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แต่หากลูกจ้างยินยอม ก็สามารถทำงานล่วงเวลาได้โดยไม่มีความผิด 3.กฎหมายได้กำหนดเอาไว้ว่าใน …

ทำความเข้าใจกฎหมายอาญาในปะเทศไทย

ทำความเข้าใจกฎหมายอาญาในปะเทศไทย

กฎหมายอาญา ถือเป็นกฎหมายที่มีจุดประสงค์เพื่อใช้ในลงโทษผู้กระทำผิดร้ายแรง เพื่อนำมาซึ่งความสงบเรียบร้อยในสังคม โดยจะมีบทลงโทษอยู่ด้วยกันทั้งหมด 5 ชนิด ปรับและยึดทรัพย์ กักขัง จำคุก และสำหรับบทลงโทษรุนแรงสุดคือ “ประหารชีวิต” สมัยก่อนจะลงโทษการด้วยนำไปยิงเป้า แต่ในสมัยใหม่จะใช้การฉีดยาเข้ากระแสเลือดแทน สำหรับผู้กระทำผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน (เด็กอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และเยาวชนมีอายุ 15 – 18 ปี) จะไม่มีความผิดทางอาญา แต่จะตัดสินในศาลคดีเด็กที่กฎหมายได้ระบุไว้ ความผิดทางอาญา ความผิดทางอาญาจะแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือความผิดต่อแผ่นดิน และความผิดอันยอมความกันได้ โทษที่จะได้รับขึ้นอยู่กับความรุนแรงของเหตุที่ผู้กระทำได้ลงมือ ดังนั้นถ้าเป็นเหตุที่อุกอาจบุกยิงกันในที่สาธารณะย่อมได้รับโทษที่รุนแรงกว่า โดยอาจใช้ความรู้สึกของสังคมเป็นที่ตั้งต่อการกระทำ เรามาเริ่มทำความเข้าใจกันที่ความผิดต่อแผ่นดินกันก่อน ซึ่งเป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้ โดยจะมีทางรัฐบาลยื่นมือเข้ามาช่วย เมื่อมองเห็นว่าเป็นคดีที่ส่งกระทบต่อสังคมและทรัพย์สินของแผ่นดิน และความผิดที่ยอมความได้ เป็นความผิดทางอาญาที่ไม่ได้รุนแรง หรือส่งผลกระทบต่อสังคม …

ความเป็นมาของกฎหมายแพ่งที่ควรรู้

ความเป็นมาของกฎหมายแพ่งที่ควรรู้

กฎหมายแพ่งนั้น เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัวและทรัพย์สินมรดก ซึ่งตรงข้ามกับกฎหมายอาญาที่เป็นการลงโทษผู้กระทำผิดในสังคม สำหรับกฎหมายแพ่งนั้นครอบคลุมไปถึงเรื่อง ”การหมั้น” ซึ่งได้ระบุไว้ชัดเจนว่าสินสอดที่นำมาหมั้นจะตกไปของฝ่ายหญิงทันทีตามกฎหมาย ไม่ว่าฝ่ายชายตายหรือฝ่ายหญิงตายก็ไม่จำเป็นจะต้องคืนสินสอด โดยกฎหมายระบุเอาไว้ว่าคนที่จะหมั้นจะต้องเป็นคนที่อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หากอายุต่ำกว่าที่กำหนด จะต้องได้รับการอนุญาติของผู้ปกครองเสียก่อน การหมั้นในเด็กที่อายุต่ำกว่า 17 ปี จะไม่สามารถหมั้นได้ เพราะกฎหมายได้ระบุเอาไว้ว่าเยาวชนที่อายุไม่ถึง 17 ปี ยังไม่วุฒิภาวะเพียงพอที่ใช้ชีวิตคู่ ถึงแม้ว่าพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายจะยินยอมก็ตาม ดังนั้นควรให้เด็กมีอายุอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 17 ปี ก่อนที่จะเข้าพิธีการหมั้น เรื่องถัดมาเป็นการรับรองบุตร ที่เกิดจากผู้หญิงคนอื่นที่ไม่ได้จะทะเบียน ในทางกฎหมายแล้วจะหมายความเป็นเป็นลูกนอกกฎหมายของฝ่ายชาย แต่ถ้าฝ่ายชายอยากที่จะให้ลูกคนนี้มีสิทธิเช่นเดียวกันเหมือนลูกในกฎหมายก็ต้องทำการรับรองบุตร ถ้าหากว่าฝ่ายหญิงจดทะเบียนกับฝ่ายชายในอนาคต ก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องรับรองบุตรอีก วิธีที่จะจดทะเบียนได้คือการจดทะเบียนโดยสมัครใจ หรือโดนคำสั่งศาลบังคับให้เป็นบุตร กฎหมายแพ่งที่น่ารู้สำหรับเรื่องมรดก เป็นกฎหมายที่มีไว้เพื่อคุ้มครองความต้องการของผู้ตาย (พินัยกรรม) ที่จะถูกส่งมอบมรดกให้กับบุคคลถูกเลือกไว้ แต่ถ้าไม่มีพินัยกรรมมรดกทั้งหลายจะตกเป็นของทายาท หรือคู่สมรส โดยจะเป็นการส่งมอบ …

ประเทศที่มีกฎหมายร้ายแรงที่สุด

คดีข่มขืนถือว่าเป็นเรื่องที่น่าหวาดกลัวสำหรับสาว ๆ และเหล่าผู้ปกครอง โดยเฉพาะในประเทศไทยที่เรารู้กันดีกว่ากฎหมายยังไม่ค่อยเข้มงวดสำหรับพวกนี้ ซึ่งเราก็ยังไม่เข้าใจกันดีว่ามันเกิดอะไรขึ้นถึงเป็นเช่นนั้น วันนี้เราอยากจะพามาดูกฎหมายของแต่ละประเทศ ว่าพวกเขาจัดการกับผู้ร้ายในคดีข่มขืนกันอย่างไร ซึ่งเราจะพบได้ว่ามีตั้งแต่จำคุกตลอดชีวิต หรือการนำไปยิงเป้า ซึ่งการตัดสินแบบนี้ล้วนทำให้ผู้กระทำผิดไม่สามารถออกมาก่อเหตุซ้ำสองได้อีกอย่างแน่นอน เราไปดูกันดีกว่าว่ามีประเทศไหนที่มีโทษเหล่านี้กันบ้าง ประเทศอินเดีย สำหรับชายที่ข่มขืนผู้อื่นที่ไม่ได้เป็นสามีภรรยากัน จะถูกตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิต (ซึ่งจริง ๆ เพียง 14 ปี) การจำคุกตลอดชีวิต หรือโทษประหารนั้นเกิดขึ้นยากมากโดยจะต้องเป็นคดีที่ดังจริง ๆ เท่านั้น แต่สำหรับการข่มขืนภรรยาตนเอง ในกฎหมายของประเทศอินเดียที่ระบุชัดเจนว่า “การมีเพศสัมพันธ์ของผู้ชายกับภรรยาของตนเองที่อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี ไม่ถือว่าเป็นการข่มขืน” ดังนั้นหมายความว่า ถึงแม้ผู้หญิงจะไม่ยินยอมมีเพศสัมพันธ์ด้วย แล้วฝ่ายชายบังคับก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและไม่สามารถฟ้องร้องได้ ในประเทศอินเดียมีการแต่งงานเยอะกันเป็นว่าเล่น โดยเฉพาะพ่อแม่ที่หมั้นหมายให้กับคนมีฐานะ ตั้งแต่อายุ 15 – 18 ปี ประเทศฝรั่งเศษ …

ความสำคัญของกฎหมาย การดำเนินชีวิตประจำวัน

คนไทยเรามักจะมองเห็นว่ากฎหมายเราเป็นเรื่องไกลตัว แต่จริง ๆ แล้วมันเป็นเรื่องที่อยู่รอบตัวเรา และใกล้กับเรามากจนคุณอาจคาดไม่ถึง มันมีการบังคับใช้ตั้งแต่คุณเกิด จนถึงคุณตาย มีอาณาเขตครอบคลุมทุกพื้นที่ ๆ คุณอยู่โดยเฉพาะในประเทศ ดังนั้นการเรียนรู้เรื่องกฎหมายเบื้องต้นเป็นสิ่งสำคัญที่ประชาชนส่วนใหญ่ควรมีความรู้ หลัก ๆ เลยก็เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง การเรียนไม่ได้หมายถึงให้รู้เท่ากับทนายความ แต่ให้เรียนเท่าที่ควรรู้ อย่างเช่นภายในชีวิตประจำวันเราควรจะรู้อะไรบ้าง ซึ่งมันเป็นสิ่งที่กว้างสำหรับคนที่ไม่เคยเรียนมาก่อน แต่ไม่ต้องกังวัลไปวันนี้เราจะมาค่อย ๆ เป็น ค่อย ๆ ไปกันทีละระดับเรามาเริ่มกันเลย สิ่งแรกที่เราควรรู้คือกฎหมายแบ่งออกเป็นสองประเภท ได้แก่ “กฎหมายแพ่ง” สำหรับบุคคล ทรัพย์สิน และ “กฎหมายอาญา” ความผิดที่ต้องมีการลงโทษเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของสังคม คุณรู้ความหมายหรือไม่ว่าบุคคลนั้นหมายถึงใคร บุคคลนั้นก็หมายถึงตัวเราเอง และคนอื่น ๆ เป็นสถานภาพที่ใช้เรียกคนที่มีชีวิตอยู่ตั้งแต่เกิดจนตาย แต่ถ้าอยู่เฉย ๆ เกิดหายตัวไปจะเรียกว่า …