หน้าที่ของอัยการสูงสุดมีอะไรบ้าง

กฎหมายมีไว้ให้ทำตามถ้าไม่มีกฏหมายคนเราก็อยู่รวมกันไม่ได้